Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

EQAR

EQAR

L'EQAR (Registre Europeu d'Agències de Qualitat Universitària,) va ser fundat al març del 2008 pel Grup E4 en el marc del procés Bolonya. El Grup E4 incloïa l'ENQA (Associació Europea de Garantia de la Qualitat en l'Educació Superior), l'ESU (Unió d'Associacions d'Estudiants), l'EUA (Associació d'Universitats Europees) i l'EURASHE (Associació Europea d'Institucions d'Educació Superior). L'EQAR té com a objectiu la promoció dels ESG mitjançant la transparència en l'àmbit de la garantia de la qualitat.

El registre EQAR posa a disposició dels usuaris el llistat de les agències d'assegurament de la qualitat considerades solvents, dignes de confiança i amb una bona credibilitat que operen a l'EEES. Per estar inscrites al registre, les agències han de demostrar, a través d'una avaluació externa per part d'experts independents i professionals, que compleixen de manera substancial els Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'EEES (ESG).

AQU Catalunya va ser una de les tres primeres agències inscrita a l'EQAR després de superar favorablement l'avaluació externa internacional coordinada per ENQA i el 2017 ha renovat la serva incripció fins al 2022.

12.4.2018