Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

  • Inici
  • AQU
  • Qualitat i seguretat de la informació

Qualitat i seguretat de la informació

La qualitat i la seguretat de la informació són valors essencials per garantir la credibilitat i la confiança que les universitats, l'Administració, altres agències i la societat en general, han dipositat en les activitats que du a terme AQU Catalunya.

La política de qualitat i de seguretat de la informació és una decisió estratègica que ha de permetre la millora continuada de les activitats d'AQU Catalunya i adaptar-les als canvis que afronta el sistema universitari català.

Mapa de processos d'AQU

Document PDF PDF Política de qualitat i seguretat de la informació d'AQU Catalunya (18/07/2016)

Document PDF PDF Processos AQU Catalunya

 

La política de qualitat i seguretat de la informació es concreta en:

  • Els valors, la missió i la visió de l'Agència establerts al Pla estratègic 2015-2018 d'AQU Catalunya.
  • Els principis establerts en el Codi ètic, que guien el comportament de les persones que treballen o que actuen en nom de l'entitat. 
  • L'avaluació externa d'acord amb els estàndards europeus i internacionals de qualitat, que permet el seu reconeixement com a membre de ple dret de l'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) i la seva inscripció a l'European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). 
  • El sistema de gestió de la qualitat i seguretat de la informació, basat en la norma internacional de gestió de la qualitat ISO 9001, i la norma internacional de gestió de la seguretat de la informació ISO 27001, asseguren la qualitat de les activitats d'AQU Catalunya i el compromís envers la seguretat de la informació.

3.2.2017