Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Enviar

Inserció laboral ocupadors

Resultats de l'enquesta 2018
 Informe transversal_enginyeria

La millora de la formació de les persones graduades en farmàcia: l’opinió de les oficines de farmàcia

 
Resultats de l'enquesta 2014

Informe de resultats general

Ocupabilitat i competències dels graduats recents: l'opinió d'empreses i institucions

Medicina

Ocupabilitat i competències dels metges interns residents (MIR)

Infermeria

Ocupabilitat i competències dels graduats recents en infermeria (2016)

Centres educatius
d'educació
infantil, primària i secundària

Ocupabilitat i competències dels nous docents (2015)

Anàlisi qualitativa

link Informes amb els resultats de l'anàlisi dels grups de discussió i les entrevistes específiques per sector professional

Estudis dels grups de recerca

link Estudis sobre inserció laboral des de la perspectiva dels ocupadors

 

7.1.2019