Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Enviar

Informes d'avaluació

Publicacions sobre els processos d'avaluació de la qualitat del sistema universitari català del 1998 al 2008 (anteriors a la implantació de l'Espai europeu d'educació superior), on es recullen els resultats de les avaluacions dutes a terme i finalitzades durant l'any de l'informe.

El web d'informes del sistema universitari català, WINSUC, recull els resultats de les avaluacions en el marc de l'EEES.

18.12.2017