Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)

>

Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Enviar

Inserció laboral titulats

Publicacions fruit de l'anàlisi dels resultats de les enquestes d'inserció laboral dels graduats de les universitats catalanes que, cada tres anys, realitza AQU Catalunya per encàrrec dels consells socials.

 

PUBLICACIONS DE L'ENQUESTA 2017
Enquesta d'inserció laboral 2017
Graus Document PDF La inserció laboral dels graduats i graduades de les universitats catalanes
Màsters Document PDF La inserció laboral dels titulats i titulades de màster de les universitats catalanes
Doctors PDF La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes

 

PUBLICACIONS DE LES ENQUESTES ANTERIORS
Enquesta d'inserció laboral 2014
Graduats

Graduats (diplomatures, llicenciatures i enginyeries anteriors a l'EEES)

PDF Universitat i treball a Catalunya 2014  (juliol 2014)

Màsters

Màsters oficials

PDF La inserció laboral dels titulats de màster (novembre 2015)
 

Doctorats

Doctorats

PDF La inserció laboral dels doctors i doctores de les universitats catalanes (juliol 2014)

Estudis

Equitat en l'accés i en la inserció professional dels graduats universitaris (abril 2016)
Estudi del Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET) de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquest estudi consta de quatre capítols redactats per diferents autors:

PDF Capítol 1. Evolució de la inserció professional dels graduats universitaris: de l'expansió a la crisi duradora. Sandra Fachelli i Jordi Planas [es]

PDF Capítol 2. L'efecte de la compaginació d'estudis i feina en els resultats acadèmics i en la inserció laboral. Albert Sànchez-Gelabert, Mijail Figueroa i Marina Elias

PDF Capítol 3. La composició social de l'accés a la universitat. Helena Troiano, Dani Torrents i Albert Sànchez-Gelabert

PDF Capítol 4. La transició cap a la universitat. Helena Troiano i Lidia Daza

Estudi

Estudi del Grup de Recerca en Estadística, Econometria i Salut (GRECS) de la Universitat de Girona, CIBER d'Epidemiologia i Salut Pública (CIBERESP). Marc Sáez i Maria Antònia Barceló.

PDF Efecte de la crisi en la inserció laboral dels graduats universitaris (abril 2016)

  
 
Enquesta d'inserció laboral 2011
Graduats

El tercer llibre de la col·lecció Quaderns de qualitat presenta l'anàlisi dels resultats de la quarta enquesta d'inserció laboral d'AQU Catalunya elaborada l'any 2011.

PDF Treballar després de la universitat 2011. La qualitat de l'ocupació de la població graduada  (gener 2012)

Aquest informe analitza els resultats de la quarta enquesta d'inserció laboral realitzada per AQU Catalunya l'any 2011.

PDF Universitat i treball a Catalunya 2011   (juny 2011)

Gènere

Aquest estudi és el resultat de l'anàlisi des de la perspectiva de gènere dels resultats de l'enquesta d'inserció laboral 2011 realitzada per AQU Catalunya a dones i homes 10 anys després de graduar-se. Podeu consultar l'annex de l'estudi aquí.

PDF Gènere i inserció laboral. Dones i homes deu anys després de graduar-se, iguals o diferents?  (març 2012)

  
Enquesta d'inserció laboral 2008
Graduats

El segon llibre de la col·lecció Quaderns de qualitat presenta l'anàlisi dels resultats de la tercera enquesta d'inserció laboral d'AQU Catalunya elaborada l'any 2008

PDF Treballar després de la universitat. La qualitat de l'ocupació de la població graduada i doctorada a Catalunya (desembre 2010)
 

Genere

PDF Gènere i inserció laboral del col·lectiu universitari (març 2010)  

Estudis

PDF Les universitats catalanes, factor d'equitat i de mobilitat professional (2010) 

PDF Adequació de la formació universitària al mercat de treball (2010)  

PDF La inserció laboral dels doctors de les universitats catalanes (2008)

PDF Tercer estudi d'inserció laboral dels graduats de les universitats catalanes (2008)  

  
Enquesta d'inserció laboral 2005
Graduats

PDF Educació superior i treball a Catalunya: anàlisi dels factors d'inserció laboral (2007)  

  
Enquesta d'inserció laboral 2001
Graduats

PDF Educació superior i treball a Catalunya (2003)  

  

 

7.1.2019