Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Fitxa del document

Títol: Treballar després de la universitat 2011. La qualitat de l'ocupació de la població graduada

Autor: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

Editor: AQU Catalunya

Any: 2012

Col·lecció AQU Catalunya: Quaderns de qualitat

Extensió: 61 p

Idioma: Català

Número normalitzat: DL: B-4.122.2012

Resum

Els resultats que es presenten en aquest llibre mostren una radiografia completa i rigorosa sobre la qualitat de la inserció de la població graduada de les universitats catalanes tres anys després de l'obtenció del títol. Les condicions o dificultats amb què accedeixen al mercat laboral, l'adequació dels estudis al lloc de treball, la remuneració i el tipus de contracte, o la satisfacció amb la feina i la titulació cursada són alguns dels indicadors que permeten dibuixar, amb un gran nivell de detall, en quin moment es troba aquest col·lectiu a l'inici de la seva vida professional per a cadascuna de les titulacions universitàries.

Les dades s'han extret de la quarta enquesta d'inserció realitzada per AQU Catalunya, l'any 2011, a la població graduada de les universitats catalanes. En aquesta última edició s'ha ampliat notablement la mostra, fins a arribar a les 16.182 persones graduades, el 56,5% de les 28.616 que van obtenir el títol el curs 2006-2007.

  • ENQA
  • EQAR
  • ISO

Generalitat de Catalunya

© 2013 AQU Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel: +34 93 268 89 50