Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Fitxa del document

Títol: Gènere i inserció laboral. Dones i homes deu anys després de graduar-se, iguals o diferents?

Autor: Anna Prades Nebot, Sebastián Rodríguez Espinar, Lorena Bernáldez Arjona, Caterina Cazalla Lorite, Eva Benito Moré

Editor: AQU Catalunya

Any: 2012

Col·lecció AQU Catalunya: Inserció laboral

Extensió: 195 pàg.

Idioma: Català

Número normalitzat: B-4.123-2012

Resum

Aquest estudi és el resultat de l'anàlisi des de la perspectiva de gènere dels resultats de l'enquesta d'inserció laboral 2011 realitzada per AQU Catalunya a dones i homes 10 anys després de la seva graduació.

L'estudi consta d'un informe de vuit capítols i d'un document annex amb les taules i els gràfics necessaris per a la lectura de l'informe. Ambdós es poden descarregar des d'aquesta pàgina.

  • ENQA
  • EQAR
  • ISO

Generalitat de Catalunya

© 2013 AQU Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel: +34 93 268 89 50