Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Fitxa del document

Títol: Cómo elaborar, tutorizar y evaluar un Trabajo de Fin de Máster

Autor: Maria Luisa Rodríguez Moreno (coord.), Juan Llanes Ordóñez (coord.), Marta Burguet Arfelis, Maria Rosa Buxarrais Estrada, Francisco Esteban Bara, Beatriz Jarauta Borrasca, Cruz Molina Garuz, Elisenda Pérez Muñoz, Núria Serrat Antolí, Marina Solé Català

Editor: AQU Catalunya

Any: 2013

Extensió: 73 pàg.

Idioma: Español

Número normalitzat: B-12.535-2013

Resum

La interessant guia didàctica Cómo elaborar, tutorizar y evaluar un Trabajo de Fin de Máster està concebuda des d'una triple perspectiva: la de l'estudiantat, que aprèn com plantejar, redactar i presentar un projecte o assaig d'alt nivell universitari; la del professorat tutor, que redescobreix la vàlua de la seva tasca d'acompanyament —individual o en grup— pel fet de garantir el seguiment i procés continu en l'elaboració de cada fase, i la de l'avaluació —basada en el sistema de rúbriques— indispensable per a tots els agents que intervenen en el treball, desitjosos d'aconseguir l'excel·lència a la universitat actual. La guia orienta cada pas de l'estudiant, aprofundeix en la tasca tutorial i clarifica els processos d'avaluació de les comissions.

Molt estructurada, ordenada i graduada, redactada en un llenguatge planer, amb exemples aplicats d'avaluació —digitalitzats— i referències nacionals i internacionals, aquesta publicació és una eina didàctica original i eficaç, complementada amb la relació de competències susceptibles de ser desenvolupades en cada fase del treball. Les referències nacionals i internacionals obren un atractiu horitzó de suggeriments i mostren l'esforç interdisciplinari de les seves autores i autors.

  • ENQA
  • EQAR
  • ISO

Generalitat de Catalunya

© 2013 AQU Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel: +34 93 268 89 50