Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Fitxa del document

Títol: Adequació de la formació universitària al mercat de treball

Autor: Enric Corominas Rovira, Carme Saurina Canals, Esperança Villar Hoz

Editor: AQU Catalunya

Any: 2010

Col·lecció AQU Catalunya: Inserció laboral

Extensió: 148 p.

Idioma: Català

Número normalitzat: ISBN: 978-84-693-0022-0

Resum

Anàlisi  de les tres enquestes d'inserció laboral de la població graduada universitària dutes a terme a Catalunya els anys 2001, 2005 i 2008.

L'objectiu d'aquest treball és analitzar el sistema universitari públic de Catalunya i la seva adequació a les necessitats del mercat de treball qualificat i dels rendiments que obtenen els titulats des del punt de vista de la qualitat de l'ocupació que assoleixen al cap de tres anys de la graduació. S'estudia l'evolució de la resposta del les institucions universitàries a les demandes socials d'una formació més propera al món de treball, com ha evolucionat el mercat laboral qualificat pel que fa a la selecció i valoració de determinades competències professionals, i com han evolucionat les estratègies formatives de postgrau dels titulats universitaris per augmentar la seva competitivitat i diferenciació en el mercat laboral.

  • ENQA
  • EQAR
  • ISO

Generalitat de Catalunya

© 2013 AQU Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel: +34 93 268 89 50