Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Fitxa del document

Títol: Guia per a l'avaluació de competències en l'àrea d'Humanitats

Autor: Sebastián Rodríguez Espinar (Coord.), Anna Prades Nebot (Coord.), Gemma Puigvert Planagumà (Coord.)

Editor: AQU Catalunya

Any: 2009

Col·lecció AQU Catalunya: Guies d'avaluació de competències

Extensió: 292 p.

Idioma: Català

Número normalitzat: B-9.127-2009

Resum

La guia recull un total de quaranta-dues activitats d'aprenentatge que serveixen per avaluar les principals competències específiques d'aquesta àrea, i que poden constituir una referència a l'hora d'implementar el nou sistema d'avaluació per competències dins el marc de l'EEES.

Els objectius han estat arribar a un consens entre el professorat d'Humanitats sobre la semàntica de certa terminologia que calia emprar en aquesta guia i elaborar fitxes per a la definició d'activitats d'aprenentatge, en les quals s'ha seguit l'estructura següent: en tots els casos s'ha descrit el context en què es duu a terme cada activitat, experimentada ja pel docent que la presenta, i els objectius que s'hi pretenen aconseguir; s'han redactat les competències que es poden valorar a través de cada activitat i els resultats d'aprenentatge que se n'esperen; i per a cada activitat s'ha dissenyat un instrument d'avaluació que hauria de permetre recollir el màxim d'evidències possibles del procés d'aprenentatge de l'estudiant. També s'han fixat uns estàndards d'avaluació que haurien de permetre efectuar judicis valoratius des de la màxima objectivitat possible.

  • ENQA
  • EQAR
  • ISO

Generalitat de Catalunya

© 2013 AQU Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel: +34 93 268 89 50