Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Fitxa del document

Títol: Guia per a l'avaluació de competències en Educació Social

Autor: Sebastián Rodríguez Espinar (Coord.), Anna Prades Nebot (Coord.), Judit Fullana Noell, Universitat de Girona. Facultat d'Educació i Psicologia. Comissió de Treball

Editor: AQU Catalunya

Any: 2009

Col·lecció AQU Catalunya: Guies d'avaluació de competències

Extensió: 128 p.

Idioma: Català

Número normalitzat: B-9.123-2009

Resum

La guia s'estructura en tres capítols. El primer, "Competències: Concepte, classificació i avaluació" i que és comú a totes les guies d'aquesta col·lecció, tracta el concepte de competència i la seva classificació, la relació de les competències amb l'avaluació de l'aprenentatge i aporta unes consideracions finals que apunten ja algunes línies que cal tenir en compte a l'hora de planificar l'avaluació en els nous estudis de grau.

El segon, "L'avaluació de les competències del grau d'Educació Social", se situa en el marc concret d'aquesta titulació i presenta un conjunt d'orientacions sobre el procés que cal seguir per passar d'unes competències, definides com a referent de la titulació, a l'avaluació d'aquestes competències, intentant assegurar la correspondència i la coherència entre l'ensenyament, l'aprenentatge i l'avaluació. El tercer, "Les activitats d'avaluació", suggereix activitats per avaluar les competències i els resultats d'aprenentatge en els diferents cursos dels estudis del grau.

  • ENQA
  • EQAR
  • ISO

Generalitat de Catalunya

© 2013 AQU Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel: +34 93 268 89 50