Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Fitxa del document

Títol: Guia per a l'avaluació de competències en el treball de final de grau en l'àmbit de les Ciències Socials i Jurídiques

Autor: Universitat de Barcelona. Facultat de Pedagogia. Comissió de Treball , Joan Mateo Andrés (Coord.), Sebastián Rodríguez Espinar (Coord.), Anna Prades Nebot (Coord.)

Editor: AQU Catalunya

Any: 2009

Col·lecció AQU Catalunya: Guies d'avaluació de competències

Extensió: 80 p.

Idioma: Català

Número normalitzat: B-9.129-2009

Resum

En el marc de l'EEES, el treball final de grau (TFG) és un projecte orientat al desenvolupament d'una recerca, una intervenció o una innovació en el camp professional. Aquest treball representa la peça d'investigació/intervenció/innovació més elaborada i concreta feta pels estudiants, la qual cosa el caracteritza com un element clau del currículum que segueix cada estudiant i fa que hagi de complir una funció important en la determinació de l'avaluació del seu grau.

La guia s'ha subdividit en les cinc fases considerades més importants en el desenvolupament del TFG: l'elecció del tema, la planificació del treball, el desenvolupament del TFG, el lliurament i la presentació pública del TFG, i l'avaluació, millora i prospectiva. El document presenta també un protocol d'avaluació que constitueix un veritable instrument, ja que pauta el procés de valoració i de millora del TFG, al mateix temps que orienta clarament respecte del procés d'aprenentatge que ha de seguir el estudiant per a resoldre amb èxit el TFG i per a assolir el nivell competencial corresponent als objectius fixats en el treball.

  • ENQA
  • EQAR
  • ISO

Generalitat de Catalunya

© 2013 AQU Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel: +34 93 268 89 50