Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Fitxa del document

Títol: Guia per a l'avaluació de competències en el pràcticum de Mestre/a

Autor: Universitat de Girona. Comissió de Treball , Muntsa Calbó Angrill, Sebastián Rodríguez Espinar (Coord.), Anna Prades Nebot (Coord.)

Editor: AQU Catalunya

Any: 2009

Col·lecció AQU Catalunya: Guies d'avaluació de competències

Extensió: 14 p.

Idioma: Català

Número normalitzat: B-9.126-2009

Resum

Aquesta guia explora l'avaluació de les competències que s'activen en el pràcticum que realitzen els i les estudiants dels graus de Mestre/a. Els objectius es resumeixen a desenvolupar i consolidar sistemes d'avaluació de les pràctiques que siguin coherents amb l'EEES, amb els principis de consubstancialitat i continuïtat entre aprenentatge i avaluació, amb els recursos de què es disposa per seguir i avaluar el pràcticum, i amb una perspectiva sociocultural de treball en equip i d'experiència compartida que impregni la formació de mestres. S'han abordat aquests objectius a través de la identificació i la comparació amb bones pràctiques d'avaluació en l'àmbit especificat.

  • ENQA
  • EQAR
  • ISO

Generalitat de Catalunya

© 2013 AQU Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel: +34 93 268 89 50