Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Fitxa del document

Títol: Guia per a l'avaluació de competències en Ciències de l'activitat física i de l'Esport

Autor: Sebastián Rodríguez Espinar (Coord.), Anna Prades Nebot (Coord.), Enric M. Sebastiani i Obrador (Coord.)

Editor: AQU Catalunya

Any: 2009

Col·lecció AQU Catalunya: Guies d'avaluació de competències

Extensió: 114 p.

Idioma: Català

Número normalitzat: B-9.122-2009

Resum

Aquesta guia pretén ser una eina pràctica per a la revisió tant dels procediments d'avaluació com de les activitats d'aprenentatge del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.

Ubicats des de fa temps en una cultura avaluativa més aviat tradicionalista, els equips docents del grau de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport han de poder aprofitar la conjuntura de creació dels nous estudis per optimitzar els seus mecanismes de treball i d'avaluació, i fer-ho tot repensant-ho sobre la base del perfil competencial dels seus graduats. És en aquest sentit que la guia pretén afavorir la transició cap a models i fórmules més coherents amb el compromís social i de futur professional. Les competències pretenen emfasitzar la coherència i alineació que acosta les activitats d'avaluació a les d'aprenentatge i aquestes a l'aplicació i/o demostració més pròxima a les dimensions professionals. Així, a partir d'una anàlisi epistemològica sobre la diversitat científica pròpia del Grau, la Guia tracta tots aquells interrogants que els sorgeixen als docents a l'hora de dissenyar la seva estratègia avaluativa.

  • ENQA
  • EQAR
  • ISO

Generalitat de Catalunya

© 2013 AQU Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel: +34 93 268 89 50