Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Fitxa del document

Títol: Guia per a l'avaluació de la competència científica a Ciències, Matemàtiques i Tecnologia

Autor: Mercè Izquierdo i Aymerich (Coord.), Sebastián Rodríguez Espinar (Coord.), Anna Prades Nebot (Coord.)

Editor: AQU Catalunya

Any: 2009

Col·lecció AQU Catalunya: Guies d'avaluació de competències

Extensió: 164 p.

Idioma: Català

Número normalitzat: B-9.130-2009

Resum

Aquesta guia s'ha elaborat a partir de la pròpia docència dels autors. Les unitats docents proposades s'han dissenyat comptant alhora amb el context, amb el coneixement científic propi de l'assignatura i amb les capacitats i actituds dels estudiants; així s'ha aconseguit enriquir les classes amb els factors que impliquen els estudiants en la feina (que promouen la metacognició, les habilitats generals humanes, que els permeten autoregular la seva feina…) i treballar de manera transversal la competència de "resoldre problemes rellevants, en contextos reals on hi ha persones i explicar-los als altres".

Els autors han comprovat que els instruments o l'activitat d'avaluació i els d'aprenentatge coincidien. En efecte, ser competent requereix fer alguna cosa que faci pensar i actuar amb autonomia comptant amb els altres; la docència ha de proporcionar ocasions per demostrar aquesta competència, que permetin, alhora, aprendre-la. Tot i això, s'ha detectat que es poden dissenyar "preguntes d'examen" que demostrin aquesta competència, que no podran ser respostes adequades als estudiants si no han tingut l'ocasió de desenvolupar l'"activitat científica", al llarg del curs.

  • ENQA
  • EQAR
  • ISO

Generalitat de Catalunya

© 2013 AQU Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel: +34 93 268 89 50