Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Fitxa del document

Títol: Guia per a l'avaluació de comptències als laboratoris en l'àmbit de Ciències i Tecnologia

Autor: Anna Prades Nebot (Coord.), Sebastián Rodríguez Espinar (Coord.), Maria Rosario Martínez Martínez (Coord.)

Editor: AQU Catalunya

Any: 2009

Col·lecció AQU Catalunya: Guies d'avaluació de competències

Extensió: 136 p.

Idioma: Català

Número normalitzat: B-9.125-2009

Resum

Aquesta guia neix amb la voluntat de constituir-se en una eina que faciliti al professorat el disseny, el desenvolupament i l'avaluació de les competències pròpies de l'àmbit de Ciències i Tecnologia.

Atesa la singularitat del procés d'ensenyament-aprenentatge propi dels laboratoris de Ciències i Tecnologia, així com la divergència de disciplines que n'integren el desenvolupament en aquest tipus de laboratoris, resulta difícil determinar quines competències genèriques i específiques es poden considerar pròpies. D'aquesta situació va sorgir en el si de l'equip de treball la necessitat de definir una competència específica que, a més de recollir les característiques pròpies del procés formatiu, permetés el desenvolupament d'aquesta nova competència en el laboratori amb la possibilitat d'introduir les singularitats de cada disciplina i l'àmbit de coneixement.

  • ENQA
  • EQAR
  • ISO

Generalitat de Catalunya

© 2013 AQU Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel: +34 93 268 89 50