Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Fitxa del document

Títol: Guia per a l'avaluació de competències en l'àrea d'Enginyeria i Arquitectura

Autor: Elisabet Golobardes Ribé (Coord.), Anna Prades Nebot (Coord.), Sebastián Rodríguez Espinar (Coord.)

Editor: AQU Catalunya

Any: 2009

Col·lecció AQU Catalunya: Guies d'avaluació de competències

Extensió: 148 p.

Idioma: Català

Número normalitzat: B-9.131-2009

Resum

Aquesta guia pretén acompanyar tots els agents a qui correspongui proposar, definir, dissenyar o implantar una titulació universitària adaptada a l'EEES en l'àrea d'Enginyeria i Arquitectura. Concretament, la guia s'ha estructurat en quatre capítols, dels quals els dos darrers se centren en l'elaboració d'un pla d'estudis amb competències:

  • Capítol 1. Competències: concepte, classificació i avaluació.
  • Capítol 2. Competències en l'àmbit d'Enginyeria i Arquitectura. Estudi comparat de les competències que des de diversos estudis s'han identificat en les àrees d'Enginyeria i Arquitectura. L'estudi exemplifica les dificultats que comporta identificar i descriure les competències en una àrea d'estudis.
  • Capítol 3. Disseny d'una titulació amb competències. Protocol. En aquest capítol es proposa un protocol per dissenyar un pla d'estudis basat en competències.
  • ENQA
  • EQAR
  • ISO

Generalitat de Catalunya

© 2013 AQU Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel: +34 93 268 89 50