Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Fitxa del document

Títol: Guia per a l'avaluació de competències als treballs de final de grau i de màster a les Enginyeries

Autor: Elena Valderrama Vallés (Coord.), Anna Prades Nebot (Coord.), Sebastián Rodríguez Espinar (Coord.)

Editor: AQU Catalunya

Any: 2009

Col·lecció AQU Catalunya: Guies d'avaluació de competències

Extensió: 116 p.

Idioma: Català

Número normalitzat: B-9.121-2009

Resum

L'objectiu d'aquest document és oferir als centres d'ensenyament superior amb titulacions de grau i/o de màster en Enginyeries una guia que els permeti definir de manera senzilla i efectiva els procediments per avaluar les competències en els treballs de fi de grau (TFG) i de fi de màster (TFM), amb especial èmfasi en l'avaluació de les competències transversals. Per decidir quines competències transversals s'han d'avaluar s'ha utilitzat la llista elaborada pel projecte Tuning, a partir de la qual es va realitzar una enquesta dirigida a docents relacionats amb projectes de final de carrera, amb l'objectiu d'establir la rellevància de cadascuna d'aquestes competències transversals en el context dels TFG i dels TFM.

La Guia proporciona una fitxa per a cadascuna de les competències de la llista. Cada fitxa inclou una descripció de la competència des de la perspectiva dels TFG i dels TFM, un conjunt d'indicadors objectius del grau d'assoliment de la competència, i una estimació del moment en què hauria de ser avaluada.

  • ENQA
  • EQAR
  • ISO

Generalitat de Catalunya

© 2013 AQU Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel: +34 93 268 89 50