Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Fitxa del document

Títol: El rendiment acadèmic dels estudiants de primer any a la universitat

Autor: Ferran Mañé Vernet, Daniel Miravet Arnau

Editor: AQU Catalunya

Any: 2010

Col·lecció AQU Catalunya: Estudis d'anàlisi del sistema universitari

Extensió: 65 pàg.

Idioma: Català

Número normalitzat: ISBN: 978-84-693-0528-7

Resum

L'accés als estudis universitaris i, de manera especial, l'anàlisi del primer any a la universitat constitueixen un tema de màxim interès que, en l'àmbit internacional, s'ha analitzat des de múltiples perspectives. En quina mesura el context sociofamiliar i la qualitat de la qualificació d'accés incideixen en els resultats del primer any d'universitat? Hi ha diferències de rendiment entre estudiants de diferents universitats? El tipus d'estudis és el factor fonamental que explica la diferència de resultats? L'estudi prova de donar resposta a totes aquestes qüestions.

  • ENQA
  • EQAR
  • ISO

Generalitat de Catalunya

© 2013 AQU Catalunya

C. dels Vergós, 36-42, 08017 Barcelona. Tel: +34 93 268 89 50