elButlletí

35

Març 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te
19.02.2008

Taller de l'ENQA sobre el paper dels experts en l'avaluació de la qualitat

Els dies 14 i 15 de febrer AQU Catalunya va participar al taller de l'ENQA i l'agència noruega NOKUT "Avaluant la qualitat: producció de coneixement i el rol dels experts", celebrat a Oslo. Destinat a tots els membres de l'associació europea d'agències, el taller va tractar els temes següents:

  • la comparació entre les avaluacions de comitès d'experts i les avaluacions basades en un procés investigador,
  • la relació entre la regulació (de processos i criteris) per part de les agències i el coneixement real dels experts,
  • l'autoritat dels experts en termes de reconeixement i competència,
  • la composició dels comitès d'avaluació (experts acadèmics vs. experts en avaluació de la qualitat), i
  • la selecció i la formació dels experts.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya