elButlletí

35

Març 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te
29.02.2008

AQU Catalunya proposa la reflexió per a la implantació d'un portal comú de graduats del sistema universitari català

El dijous 28 de febrer s'ha celebrat la jornada "Bones pràctiques en la gestió de la transició laboral. Una reflexió per a la implantació d'un portal comú de graduats per al sistema universitari català". Organitzada per AQU Catalunya i destinada a membres dels consells socials, vicerectors, responsables de les borses de treball de les universitats, acadèmics experts en inserció laboral i professionals de recursos humans en les empreses, la jornada ha debatut la conveniència de plantejar la construcció d'un portal web comú, amb els currículums actualitzats dels graduats del sistema universitari català, per tal de millorar significativament la informació disponible sobre la seva transició al mercat laboral.

S'hi han presentat els portals web interuniversitaris AlmaLaurea i Graduate Prospects, que són referents a Europa pel que fa a la gestió d'informació sobre inserció laboral per a graduats i empleadors. Posteriorment, s'ha debatut amb les universitats la utilitat d'impulsar un projecte similar a Catalunya, així com la seva viabilitat i els factors i els aspectes que hauria d'incloure.

Document PDF Programa 

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya