elButlletí

35

Març 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Què caldria acreditar, el programa o la institució?
    L'escenari per a l'assegurament de la qualitat a Europa canvia constantment. Els països proven amb un sistema d'avaluació o d'acreditació durant uns anys i aleshores el canvien per un altre. Les agències van i vénen i, de tant en tant, una força externa potent, com ara l'ENQA, amb l'informe Estàndards i directrius per a l'assegurament de la qualitat en l'Espai europeu d'educació superior, fa que es replantegin o s'avaluïn de nou els procediments actuals. [...]
    Peter Williams - President de l'ENQA
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya