elButlletí

35

Març 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te

AQU RECOMANA

  • Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea
    Portal interuniversitari italià de gestió d’informació sobre inserció laboral per a graduats i empleadors
  • Graduate Prospects
    Portal del Regne Unit d’orientació als graduats i de gestió d’informació sobre la transició al mercat laboral per a graduats i empleadors.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya