36

Maig 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te
29.04.2008

Resultats de la primera convocatňria de 2008 d'emissió d'informes de professorat lector

AQU Catalunya ha resolt les sol·licituds per a l'emissió d'informes de professorat lector corresponents a la convocatòria oberta del 28 de gener al 8 de febrer de 2008, amb un percentatge de favorables del 59%:

Àmbit de coneixement TS TSR F D %F
Humanitats 42 1 30 11 73
Ciències Socials 56 2 27 27 50
Ciències 33 1 26 6 81
Ciències de la Vida 35 0 10 25 29
Ciències Mèdiques 46 1 24 21 53
Enginyeria i Arquitectura 38 2 26 10 72
TOTAL 250 7 143 100 59

TS: Total sol·licituds; TSR: Sol·licituds tancades sense resolució; F: Favorables; D: Desfavorables;
%F: % favorables sobre el total.

S'ha publicat al DOGC l'edicte de notificació dels acords de les comissions de la CLiC, mitjançant el qual s'informa a les persones que s'han presentat a aquesta convocatòria que les sol·licituds han estat resoltes. Les persones que no han rebut la notificació individual poden posar-se en contacte amb AQU Catalunya per conèixer l'estat de la seva sol·licitud.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008