36

Maig 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te
18.04.2008

L'ANECA reconeixerà les avaluacions de l'activitat docent del professorat realitzades per AQU Catalunya en el període 2003-2007

El programa ACADEMIA d'ANECA, d'acreditació nacional del professorat universitari funcionari, preveu l'avaluació de la qualitat de l'activitat docent (apartat 2.B.1) i estableix que per assolir la màxima puntuació es consideraran avaluacions realitzades "conforme a models i metodologies de referència."

Tenint en compte que des de l'any 2003 les universitats catalanes disposen de mecanismes d'avaluació de l'activitat docent del professorat certificats per AQU Catalunya, l'Agència, a petició dels vicerectors de professorat, ha sol·licitat a l'ANECA que reconegui els resultats de l'avaluació docent que s'han fet a les universitats públiques catalanes en el període 2003-2007 seguint els models certificats.

En aquest sentit, l'ANECA ha donat les instruccions pertinents als presidents de les comissions d'avaluació del programa ACADEMIA perquè reconeguin com a "conformes a models i metodologies de referència" els manuals d'avaluació docent del professorat de les universitats públiques catalanes certificats per AQU Catalunya l'any 2003.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008