36

Maig 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te
16.04.2008

AQU Catalunya acull el seminari de l'ENQA sobre qualitat interna

Els dies 14 i 15 d'abril AQU Catalunya ha acollit el seminari de l'associació europea d'agències, ENQA, sobre els sistemes de qualitat interna i els estàndards europeus. Dirigit a les agències de qualitat que disposen de sistemes d'assegurament de la qualitat interna i a aquelles que els han implantat recentment, ha tingut per objectius:

  • Aprofundir en el coneixement de punts forts i punts febles dels sistemes de qualitat interna implementats a les agències (ISO, EFQM, combinació de tots dos, etc).
  • Debatre el significat de l'estàndard europeu per a les agències de qualitat sobre els procediments de rendició de comptes.
  • Reflexionar sobre les possibles millores de l'estàndard de rendició de comptes per tal d'adequar-lo a les pràctiques diàries d'assegurament de qualitat de les agències.

Durant les sessions plenàries i els tallers paral·lels del seminari, les persones responsables dels sistemes de qualitat interna de les agències han compartit activament experiències sobre l'aplicació diària d'aquests sistemes a les seves organitzacions.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008