36

Maig 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te
20.03.2008

AQU Catalunya coopera amb la Universidad de Guadalajara de Mèxic

Entre les activitats d'AQU Catalunya previstes en matèria de cooperació i intercanvi hi ha la col·laboració amb altres organismes, amb l'objectiu d'aportar valor afegit a les activitats que desenvolupa l'Agència o bé de donar suport a països que estiguin en fase de desenvolupament d'accions vinculades amb l'assegurament de la qualitat universitària.

En aquest sentit, AQU Catalunya va acceptar la sol·licitud presentada per la Universidad de Guadalajara per tal d'avaluar, i si és el cas, acreditar internacionalment sis ensenyaments dels àmbits de Ciències Socials i Tecnològic oferts per aquesta universitat pública mexicana, segona del país en nombre d'estudiants matriculats.

L'avaluació es va realitzar internament durant el 2007 i la visita externa s'ha dut a terme entre el 2 i l'11 de març de 2008. Durant set dies, els sis comitès externs nomenats per AQU Catalunya, formats per sis experts catalans i dotze de mexicans, s'han entrevistat amb més de 200 membres de la comunitat acadèmica del centre avaluat (professors, responsables acadèmics, PAS, estudiants, ocupadors i graduats) per tal d'avaluar la qualitat de les carreres de Dret, Comptaduria, Administració, Turisme, Enginyeria d'Obres i Serveis i Enginyeria Teleinformàtica.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008