36

Maig 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Google d'acabats de titular
    En plena era de la informació, quan "Internet 3.0: xarxes intel·ligents" comença a anar en boca de tothom, nosaltres estem revisant si seria convenient un lloc web, que coordinés les diferents universitats, per tal de facilitar la transició de les persones acabades de titular al món professional, de la indústria, dels serveis, del mercat laboral.
    Quim Bernardo Blanco - Director de Recursos Humans d'HP Iberia
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008