36

Maig 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

Google d'acabats de titular

Quim Bernardo Blanco - Director de Recursos Humans d'HP Iberia

En plena era de la informació, quan "Internet 3.0: xarxes intel·ligents" comença a anar en boca de tothom, nosaltres estem revisant si seria convenient un lloc web, que coordinés les diferents universitats, per tal de facilitar la transició de les persones acabades de titular al món professional, de la indústria, dels serveis, del mercat laboral. Si no és que m'estic perdent alguna cosa, en la meva modesta opinió no hi ha discussió possible: s'han de fer tots els esforços que calgui perquè aquesta informació estigui disponible per al món empresarial, administrada per un consorci d'universitats o per un intermediari acordat i, naturalment, amb el consentiment del mateix acabat de titular. Ha de ser informació de qualitat i actualitzada, aquest és un paràmetre de disseny. Hi ha experiències en aquesta línia a Itàlia i al Regne Unit, i, la veritat, no puc fer cap altra cosa que donar la meva enhorabona a tots dos per avançar-se al que és inevitable, ho vulguem o no, ens agradi o no ens agradi. Si no prenen la iniciativa les universitats, la prendrà algú aliè a elles, i aquest algú de segur que no tindrà en compte aquells paràmetres de disseny que interessen a les universitats i a les empreses, almenys no únicament. No descobreixo res de nou si dic que és absolutament imprescindible per a les universitats la revisió contínua dels programes educatius que ofereixen, i sé que busquen aquesta informació per mitjà de diferents fonts (encara que crec que hi ha oportunitats perquè siguin més actives del que ja són), però no estic segur que, per exemple, disposin de la informació que els mateixos graduats poden compartir un temps després d'estar en el mercat laboral.

Tal com jo ho veig, necessitem un Google d'acabats de titular global. Empresa: introduïu les característiques "perfil de recerca" de les vostres oportunitats professionals i us apareixeran els candidats provinents de les universitats, si l'un bo, l'altre encara més, amb una informació de qualitat que us permetrà ser molt més eficients en els vostres processos de selecció. Us dirà quines notes han aconseguit per assignatura, si han tingut l'oportunitat d'anar a l'estranger, el seu coneixement de llengües... Universitat: busqueu a quines empreses els interessen més els acabats de titular en les vostres diferents carreres universitàries, què els ha passat uns anys després...

En un moment demogràfic de mals auguris pel que fa a disponibilitat d'acabats de graduar per satisfer la demanda, la xarxa d'universitats que s'avancin i ofereixin aquesta mena de solució farà que siguin considerades com a universitats de referència en el mercat.

Quines barreres podrien tenir les universitats? Possiblement una d'aquestes barreres és que la transparència en un sistema com aquest ens duu a això, a la transparència, i per tant a la claredat pel que fa a la qualitat de l'ensenyament de les universitats partint del nombre de graduats contractats després d'acabar la carrera universitària. Sóc molt conscient que no és, ni ha de ser, l'únic factor que determini la qualitat d'ensenyament, però n'és un de molt important. De tota manera, desenganyem-nos, ja se sap, és "vox populi", les empreses coneixen a quines universitats han de recórrer i moltes empreses hi recorren fins i tot abans que els universitaris hi hagin acabat els estudis. Que amb un Google d'acabats de titular es faria evident un rànquing d'universitats per disciplina? Doncs molt millor! Estic convençut que això ajudaria que les universitats tinguessin un punt més de referència en la seva definició del que volen aconseguir. No oblidem que aquesta "batalla pel talent" que les empreses tenen a hores d'ara, atesa l'escassetat de graduats, també la tenen les universitats per atreure els estudiants que hi accedeixen. Seria la fi de les borses de treball de cada universitat? No ho crec, però de ben segur que impactaria en la manera de treballar, en els paràmetres d'èxit, malgrat que continuarien sent un punt de referència per a tots nosaltres.

És clar de qui és la responsabilitat de facilitar la transició universitat-empresa? Al meu entendre, el primer responsable n'és la persona acabada de titular, d'ella ha de sortir l'energia, la claredat, la determinació sobre què vol fer amb el seu futur immediat. Però no en té pas tota la responsabilitat. Les empreses i les universitats tenen la responsabilitat de posar en marxa sistemes que permetin accedir al mercat laboral. Des del meu punt de vista, com més esforç posem les empreses i les universitats en la transparència de la informació i de casar oferta i demanda, més ajuda, més suport, donarem als graduats perquè triïn, perquè decideixin sobre el que volen fer i perquè tinguin èxit professional.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008