37

Juliol 2008

 • Enviar
 • Subscriu-te

ARTICLES

 • Procediments i resultats en relació amb la missió i els objectius de l'assegurament de la qualitat
  Durant el seminari de l'ENQA sobre els sistemes de qualitat interna celebrat a Barcelona es van organitzar quatre tallers sobre l'estàndard 2.6.8 dels estàndards i directrius europeus de l'ENQA: Procediments de rendició de comptes per a les agències d’assegurament extern de la qualitat.
  Mirjam Woutersen i Henri Ponds - Assessors polítics de l'agència de Flandes i els Països Baixos NVAO
 • Bones pràctiques per a l'eficiència dels sistemes interns de gestió de la qualitat
  El passat mes d'abril va tenir lloc a Barcelona el seminari "Internal Quality Assurance Systems and the European Standards and Guidelines", organitzat per l'ENQA i amb la col·laboració d'AQU Catalunya, al qual varen assistir seixanta representants tant d'agències de qualitat universitària acreditades per l'ENQA com d'agències en procés de ser certificades.
  Núria Comet Señal - Responsable de qualitat interna d'AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008