37

Juliol 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • La qualitat de les agències, a debat
    Cinc anys després que AQU Catalunya organitzés un seminari a Sitges, on s'establiren les bases de les directrius i els estàndards europeus per a les agències de qualitat, AQU Catalunya ens ha tornat a reunir a Barcelona per aprofundir el tema de la qualitat interna de les agències i dels estàndards europeus. Ara ja no es tractava de convèncer els responsables de les agències de la necessitat de prendre la nostra pròpia medicina, tal com suggeria el títol d’aquell seminari, ni d'establir sistemes interns de qualitat a les agències, ni de començar a debatre si les agències, de la mateixa manera que les institucions d'educació superior, havien de ser avaluades per experts externs.
    Gemma Rauret Dalmau - Directora de l'ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008