37

Juliol 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

La qualitat de les agčncies, a debat

Gemma Rauret Dalmau - Directora de l'ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación)

Cinc anys després que AQU Catalunya organitzés un seminari a Sitges, on s'establiren les bases de les directrius i els estàndards europeus per a les agències de qualitat, AQU Catalunya ens ha tornat a reunir a Barcelona per aprofundir el tema de la qualitat interna de les agències i dels estàndards europeus. Ara ja no es tractava de convèncer els responsables de les agències de la necessitat de prendre la nostra pròpia medicina, tal com suggeria el títol d'aquell seminari, ni d'establir sistemes interns de qualitat a les agències, ni de començar a debatre si les agències, de la mateixa manera que les institucions d'educació superior, havien de ser avaluades per experts externs. Ara es tractava de comparar els diferents sistemes que les agències de tot Europa han anat posant en marxa al llarg d'aquests anys per garantir la qualitat de llur treball i, així, inspirar confiança a llurs usuaris i a la societat respecte als informes d'avaluació o les acreditacions que emeten. Era, doncs, un seminari per a experts on es presentaven i es compartien les millors pràctiques, com calia esperar d'un seminari promogut per un grup de treball orientat a la millora de la garantia de la qualitat interna de les agències.

En primer lloc, AQU Catalunya va presentar un sistema de qualitat intern, molt madur, basat en la norma ISO. La presentació la va fer conjuntament amb l'ANECA, que ha triat també aquest model per dissenyar el seu sistema intern de qualitat. Ambdues agències van destacar la utilitat de combinar el model ISO, dirigit bàsicament a la gestió, amb els estàndards europeus que posen l'èmfasi en els aspectes més tècnics del treball de les agències. L'agència de Flandes i els Països Baixos (NVAO) i l'alemanya ASIIN varen presentar el seu sistema basat en el model d'excel·lència europeu per a la gestió de la qualitat. Totes les agències d'aquest grup, independentment del model emprat, havien estat avaluades externament per l'associació d'agències europees (ENQA) i havien demostrat la bondat de llurs sistemes. L'agència noruega (NOKUT) va demostrar que per complir amb els estàndards europeus no cal basar el sistema de qualitat en cap dels models anteriors i va presentar un sistema relacionat amb el diagrama de la seva organització i amb les diferents unitats que componen l'agència, el qual estava ajustat als estàndards europeus. Darrerament NOKUT també ha estat avaluada externament amb resultat positiu.

En el debat que va seguir les presentacions va aparèixer el fantasma de la burocràcia propi dels nouvinguts al món de la qualitat, on la paperassa, a vegades, es confon amb el fet de disposar de procediments escrits per garantir que tothom sap quins són i com es duen a terme els diferents processos amb què treballa una agència. Una conclusió general del debat fou que malgrat que s'havien presentat diverses aproximacions, totes semblaven prou vàlides i una no era millor que l'altra. El més important era que totes les agències disposessin d'un sistema intern, que aquests sistemes abracessin tots els processos i que les agències fessin públics els resultats del sistema intern.

Un dels aspectes més apreciats del seminari foren els tallers de debat, que permetien tractar diferents temes i intercanviar opinions o informació entre persones amb diferents perspectives. Fou interessant observar com membres de les agències participants atorgaven un valor molt diferent a alguns aspectes del sistema de qualitat. Per exemple, disposar d'una declaració pública sobre la política de qualitat era vist, per uns, com un paper mullat i, per altres, com una de les cartes d'identitat de l'agència i un pronunciament, tant per als de dins com per als de fora, de la importància que una agència donava al fet de mantenir i millorar el seu sistema de qualitat i dels esforços que feia per aconseguir-ho.

Aquests debats, àgils i intensos, junt amb les interessants presentacions en les diferents sessions, són una evidència clara de la bona salut dels sistemes de qualitat de les nostres agències. AQU Catalunya es va apuntar un èxit en l'organització del seminari.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008