el

Butlletí

Publicació bimensual d'AQU Catalunya

38

Setembre 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

Confiança en les activitats d'AQU Catalunya

D'entrada, vull destacar una notícia molt recent que té, al meu entendre, transcendència per a AQU Catalunya: la seva inscripció imminent al Registre Europeu d'Assegurament de la Qualitat. Es tracta d'un objectiu que hem perseguit amb constància al llarg dels més d'onze anys de vida de l'entitat. Hem dedicat esforços a mantenir una bona reputació internacional i a adoptar totes les bones pràctiques que es consideren imprescindibles per a una actuació eficient. Els efectes d'aquest reconeixement europeu tenen rellevància, com s'explica detalladament a la notícia que conté el butlletí, especialment en un moment en què es discuteix la intervenció d'AQU Catalunya en l'avaluació de les noves titulacions que l'adaptació a l'Espai europeu d'educació superior (EEES) exigeix.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 

OPINIÓ

  • Comentaris del Consell Social de la UB al Informe del tercer estudi d'inserció laboral

    Joaquim Coello Brufau
    President del Consell Social de la Universitat de Barcelona

    Hi ha un debat obert sobre si el client de la universitat, és a dir, el destinatari del treball docent universitari, és l'alumne o la societat. Si acceptem que la universitat presta un servei essencial a la societat —un dels més essencials, ja que, què hi ha més important per a l'avanç d'un país que la formació dels seus ciutadans?—, haurem de concloure que el client de la universitat és la societat i que els alumnes en són el producte.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008