38

Setembre 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te
07.08.2008

Programa VIRTUAL: informes finals d'avaluació

AQU Catalunya ha publicat els informes amb els resultats de l'avaluació institucional i dels Estudis de Dret i Ciències Polítiques i de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Aquestes avaluacions s'han realitzat en el marc del programa VIRTUAL d'avaluació d'ensenyaments i institucions no presencials

Document PDF PDF Avaluació institucional de la Universitat Oberta de Catalunya
Document PDF PDF Avaluació dels Estudis de Dret i Ciències Polítiques (UOC)
Document PDF PDF Avaluació dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació (UOC)

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008