38

Setembre 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Comentaris del Consell Social de la UB al Informe del tercer estudi d'inserció laboral
    Hi ha un debat obert sobre si el client de la universitat, és a dir, el destinatari del treball docent universitari, és l'alumne o la societat. Si acceptem que la universitat presta un servei essencial a la societat —un dels més essencials, ja que, què hi ha més important per a l'avanç d'un país que la formació dels seus ciutadans?—, haurem de concloure que el client de la universitat és la societat i que els alumnes en són el producte.
    Joaquim Coello Brufau - President del Consell Social de la Universitat de Barcelona
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008