el

Butlletí

Publicació bimensual d'AQU Catalunya

39

Novembre 2008

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

Una agència al servei del nou escenari universitari català

La universitat necessita mecanismes que facilitin l'assoliment de sistemes docents i de recerca de màxima qualitat. L'avaluació externa de les propostes dels plans docents i l'acreditació del personal acadèmic i investigador són elements profitosos per aconseguir l'establiment d'un llindar d'excel·lència que permeti a les organitzacions acadèmiques i de recerca disposar del millor personal, les estratègies òptimes i la màxima coherència entre objectius i resultats. És per això que l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya és, i ha d'esdevenir encara més, una peça clau que proporcioni a les universitats catalanes i als centres de recerca eines per aconseguir el màxim nivell.


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • L'avaluació transversal dels Serveis Bibliotecaris
  Després d'una dècada i de dues avaluacions, ens trobem amb un projecte consolidat, caracteritzat per aplicar d'una manera cíclica la metodologia d'avaluació per a la millora als Serveis Bibliotecàris de les universitats catalanes.
  Albert Basart Capmany - Gestor de projectes d'AQU Catalunya
 • El professorat universitari al 2015
  Els dies 16 i 17 d'octubre va tenir lloc al Parc Tecnològic de la Universitat de Girona la desena edició dels tallers de reflexió i debat d'AQU Catalunya. Amb el títol "El professorat universitari el 2015: perfil, vinculació i avaluació", l'Agència va proposar com a eix de la discussió el professorat universitari.
  Esteve Arboix Codina - Cap de l'Àrea d'Avaluació de Professorat d'AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • Perfils, polítiques de contractació i avaluació del rendiment del professorat

  Gill Nicholls
  Vicerectora acadèmica de la Universtitat de Salford

  L'avaluació de la docència és i ha estat sempre una qüestió controvertida, que ha de ser sensible a les necessitats de desenvolupament del professorat i alhora ha de garantir a la universitat que els seus alumnes són destinataris d'una docència i unes situacions d’aprenentatge de qualitat.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008