39

Novembre 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te
16.09.2008

Joaquim Prats, nou president d'AQU Catalunya

El Govern ha nomenat avui Joaquim Prats Cuevas com a nou president de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, a proposta del conseller d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet.

Prats és doctor en Història Moderna i catedràtic de la Universitat de Barcelona, especialitzat en la didàctica de la història, en l'estudi dels sistemes educatius i en la història de les universitats. Actualment dirigeix el Programa de Doctorat de Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni de la Universitat de Barcelona. També és president del Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu i de la Comissió d'Innovació de l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Joaquim Prats substitueix Antoni Serra Ramoneda, catedràtic d'Economia de l'Empresa a la Universitat Autònoma de Barcelona, d'on va ser rector de 1980 a 1985. Serra Ramoneda ha presidit AQU Catalunya des de la seva fundació l'any 1996.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008