39

Novembre 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te
08.09.2008

Avaluació de centres adscrits

AQU Catalunya, per encàrrec de la Direcció General d'Universitats, ha de dur a terme l'avaluació institucional dels centres adscrits que presentin noves propostes de graus per implantar el proper curs 2009-2010. Durant l'any 2008, a través d'una comissió ad hoc, l'Agència ha establert els objectius, l'abast i els criteris per a aquest procés, i ha treballat en l'elaboració dels protocols d'avaluació que recullen els estàndards de l'ENQA i l'experiència prèvia en programes com el PRO-QU.

El passat 4 de setembre AQU Catalunya va presentar aquesta documentació a responsables de centres adscrits, unitats tècniques de qualitat i vicerectors de les universitats catalanes, amb l'objectiu de rebre comentaris i suggeriments de millora abans de la seva aprovació final.

És previst que a partir del mes de setembre comenci el procés d'avaluació interna en el conjunt de centres adscrits que presenten propostes d'implantació de noves titulacions i que no han estat avaluats per AQU Catalunya o qualsevol altra agència qualificada en els darrers sis anys.

PDF Programa d'avaluació de centres adscrits. Guia d'avaluació interna
PDF Programa d'avaluació de centres adscrits. Guia d'avaluació externa

08.09.08_CentresAdscrits

El Director general d'Universitats, Joan Majó, i el director d'AQU
Catalunya, Javier Bará, durant la presentació de la metodologia
d'avaluació de centres adscrits

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008