39

Novembre 2008

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Perfils, polítiques de contractació i avaluació del rendiment del professorat
    L'avaluació de la docència és i ha estat sempre una qüestió controvertida, que ha de ser sensible a les necessitats de desenvolupament del professorat i alhora ha de garantir a la universitat que els seus alumnes són destinataris d'una docència i unes situacions d’aprenentatge de qualitat.
    Gill Nicholls - Vicerectora acadèmica de la Universtitat de Salford
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2008 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008