el

Butlletí

Publicació bimensual d'AQU Catalunya

40

Gener 2009

 • Enviar
 • Subscriu-te

EDITORIAL

El procés de Bolonya més enllà del 2010 (a l'espera de la declaració de ministres responsables d'educació superior de Louvain-la-Neuve, 2009)

El procés de construcció de l'EEES, o procés de Bolonya, posat en marxa el 1999 amb els objectius d'harmonitzar i de fer comparables i compatibles els estudis universitaris a Europa, culminarà el seu desplegament l'any 2010 amb la implicació de 46 països. Aquesta culminació no representa més que el principi de compliment dels objectius previstos, objectius que al llarg dels anys s'han anat ampliant i enriquint amb els comunicats biennals successius dels ministres competents a Lisboa, Berlín, Bergen i Londres, i, els pròxims dies 28 i 29 d'abril, a Louvain-la-Neuve..


AQU NOTÍCIES

ARTICLES

 • Primer estudi d'inserció laboral dels doctors de les universitats catalanes
  Els estudis d'inserció laboral de les universitats catalanes, coordinats per AQU Catalunya, són fruit de la col·laboració de l'Agència amb els consells socials per obtenir dades i referents sobre la qualitat de la inserció dels estudiants.
  Redacció - AQU Catalunya
 • Nova ISO 9001: 2008
  La implantació de la qualitat és una decisió estratègica que ha de permetre millorar contínuament les activitats d'AQU Catalunya i adaptar-se als canvis que afronta el sistema universitari català.
  Núria Comet Señal - Coordinadora de projectes i de qualitat interna d'AQU Catalunya
 

OPINIÓ

 • Comentaris sobre els resultats de l'enquesta als doctors de les cohorts 2003 i 2004, a Catalunya

  Xavier Massó Pérez
  Cap de l'Oficina de Doctorat de la UPC

  A elButlletí de setembre del 2006 es presentaven els resultats de les enquestes fetes a estudiants dins el programa MIRROR, projecte dut a terme conjuntament a Catalunya, Suècia, Finlàndia i Irlanda. Una mica més de dos anys després, se'ns presenten els resultats de l'enquesta realitzada a Catalunya als doctors de les cohorts 2003 i 2004, i que, a grans trets i com no podia ser d'una altra manera, són coincidents en alguns aspectes.

  El primer element coincident entre els resultats de totes dues enquestes és l'elevat grau de satisfacció amb l'activitat de tercer cicle que es desenvolupa a les nostres universitats, i especialment amb el nostre professorat en l'activitat de direcció i supervisió. En contrapartida, en tots dos estudis destaca com un dels aspectes més febles les assignatures i la seva rellevància per a la recerca.

 

AQU RECOMANA

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008