40

Gener 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
09.12.2008

AQU Catalunya, inclosa al Registre Europeu per a l'Assegurament de la Qualitat en l'Educació Superior

Impulsat per acord dels ministres d'educació superior a Bergen 2005 i confirmat a Londres 2007, el registre es crea amb l'objectiu de promoure el desenvolupament de l'Espai europeu d'educació superior (EEES) mitjançant l'increment del grau de transparència en l'assegurament de la qualitat.

L'ENQA, l'ESU, l'EUA i l'EURASHE funden el Registre Europeu per a l'Assegurament de la Qualitat en l'Educació Superior (EQAR), que estarà integrat per les agències de garantia de la qualitat considerades solvents, dignes de confiança i amb bona credibilitat que operen a l'EEES. Com a criteris de selecció per a la incorporació de les agències al registre, l'EQAR aplica els estàndards i directius de l'ENQA. 

L'EQAR permetrà millorar la transparència i la confiança en matèria d'educació superior a Europa, així com la cooperació de les principals parts implicades en el desenvolupament de l'EEES.

AQU Catalunya, l'ANECA i l'NVAO (Països Baixos i Flandes) són les tres primeres agències en formar part del registre europeu d'assegurament de la qualitat.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008