40

Gener 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
25.11.2008

Reunió del Consell de l'ENQA

AQU Catalunya ha iniciat la seva participació al Consell de l'ENQA amb la reunió que el cos executiu de l'associació europea d'agències va celebrar a Budapest el 19 de novembre passat.

Entre els temes tractats destaca una de les qüestions sobre la qual l'ENQA i les agències que en són membres estan treballant en l'actualitat, adreçada a definir estratègies en matèria de garantia i promoció de la qualitat en l'educació superior després de 2010.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008