40

Gener 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

OPINIÓ

  • Comentaris sobre els resultats de l'enquesta als doctors de les cohorts 2003 i 2004, a Catalunya
    A elButlletí de setembre del 2006 es presentaven els resultats de les enquestes fetes a estudiants dins el programa MIRROR, projecte dut a terme conjuntament a Catalunya, Suècia, Finlàndia i Irlanda. Una mica més de dos anys després, se'ns presenten els resultats de l'enquesta realitzada a Catalunya als doctors de les cohorts 2003 i 2004, i que, a grans trets i com no podia ser d'una altra manera, són coincidents en alguns aspectes.

    El primer element coincident entre els resultats de totes dues enquestes és l'elevat grau de satisfacció amb l'activitat de tercer cicle que es desenvolupa a les nostres universitats, i especialment amb el nostre professorat en l'activitat de direcció i supervisió. En contrapartida, en tots dos estudis destaca com un dels aspectes més febles les assignatures i la seva rellevància per a la recerca.
    Xavier Massó Pérez - Cap de l'Oficina de Doctorat de la UPC
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008