41

Març 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

ARTICLES

  • Implicant els estudiants en la millora de la qualitat universitària
    Darrerament, el projecte europeu impulsat per la European University Association, Quality Assurance for the Higher Education Change Agenda, ha seleccionat els cursos sobre participació dels estudiants en processos de qualitat que promou AQU Catalunya com una bona pràctica en el camp de la implicació/compromís dels estudiants amb les seves institucions (o student engagement, per utilitzar la paraula de moda). Entre els motius de la selecció com a bona pràctica es troba el fet que el programa de cursos és una acció creativa, que dóna resposta a unes necessitats que universitats i agències ens hem anat trobant últimament.
    Albert Basart Capmany - Gestor de projectes d'AQU Catalunya
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008