41

Març 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te

EDITORIAL

Humanisme i la universitat del segle XXI

Joaquim Prats Cuevas - President d'AQU Catalunya

Des de fa pocs anys sembla que s'imposa una opinió que descriu la universitat en termes quasi exclusivament econòmics: universitat competitiva, que ha d'ajustar l'oferta a la demanda del mercat, eficient, eficaç... Després de sentir aquestes idees, algú pot pensar, permeteu-me l'expressió, que l'únic objectiu de les universitats és preparar professionals segons els requeriments del mercat i prou. Aquesta simplificació de la realitat provoca en determinades àrees de coneixement una certa contrarietat tant en professors com en estudiants, ja que ens és difícil trobar un encaix en aquest model.

La universitat ha d'estar al servei del sistema econòmic? Sí, però no solament. La generació de coneixement, tant en disciplines científiques com humanístiques, és un gran valor que es transforma en un enriquiment del patrimoni científic, intel·lectual i cultural d'un país. Les universitats han de tenir autonomia per treballar en àmbits que tenen la seva pròpia explicació en la generació de coneixement i que van més enllà de les necessitats immediates. I en aquesta generació de coneixement és on trobem la construcció de l'Espai europeu d'educació superior (l'EEES).

La Declaració de Bolonya fixa com un dels seus objectius aconseguir "l'enfortiment de la dimensió intel·lectual, cultural, social, científica i tecnològica d'Europa", entre altres coses, a través de la mobilitat de la comunitat universitària. En definitiva, el que regula la declaració és un marc global de generació i intercanvi de coneixement. Els humanistes Erasme de Rotterdam i Joan Lluís Vives, entre d'altres, van viatjar per universitats d'arreu d'Europa per a aprendre i compartir. D'aquesta manera van contribuir a la creació i difusió de l'Humanisme, un moviment que suposà una revitalització cultural a partir d'una nova concepció de l'home i del món. L'EEES no deixa de ser la materialització d'aquest espai comú que els grans pensadors ja havien fet seu i al qual atorga una nova dimensió en un món globalitzat.

Els estudiants universitaris saben bé que el seu pas per la universitat, una institució meravellosa i única, serà un moment transcendental en les seves vides. Els transformarà com a persones i això els enriquirà i també a la nostra societat. Els ensenyarà competències, els donarà una dimensió més crítica del pensament, els transmetrà els valors de la nostra cultura i els dotarà, en la seva futura tasca professional, de major exigència, més rigor i més qualitat. L'EEES és una oportunitat per elevar i compartir els coneixements i per construir entre tots una Europa diversa i unida.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008