41

Març 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
17.02.2009

S'amplia el termini per a la presentació de la documentació del programa AUDIT (convocatòria 2009)

El termini per a la presentació de la documentació dels sistemes de garantia interna de la qualitat de la convocatòria 2009 del programa AUDIT s'ha ampliat, quedant de la manera següent:

  • abans de 29 de maig de 2009, si la documentació és en català.
  • abans del 19 de juny de 2009, si la documentació és en castellà.
ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008