41

Març 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
11.02.2009

Es publica una nova edició del document Directrius, definició i documentació de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat

AQU Catalunya publica la segona edició del document Directrius, definició i documentació de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat de la Formació Universitària (SGIQ) en el marc del programa AUDIT. Aquest programa, d'àmbit estatal, té per objectiu orientar el disseny dels SGIQ de la formació universitària dels centres.

El document que aquí es presenta, el qual no modifica els requisits de les directrius contemplades en la versió anterior, té com a objectiu orientar les actuacions dutes a terme pels centres universitaris per tal que es dotin d'aquests sistemes i facilitar, tant als centres com a les universitats, directrius per a guiar-los en el seu desenvolupament.

PDF Directrius, definició i documentació de Sistemes de Garantia Interna de la Qualitat

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008