42

Maig 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
23.03.2009

Debat de l'ENQA a Barcelona sobre la formació dels experts que avaluen les agčncies de qualitat europees

AQU Catalunya ha col·laborat amb l'ENQA en l'organització a Barcelona d'una reunió sobre l'avaluació externa de les agències que formen part de l'ENQA o que hi volen ingressar. Aquest encontre va aplegar 32 experts de tota Europa (professors universitaris, representats d'agències i consultors independents) amb experiència en avaluació d'agències d'assegurament de la qualitat en l'ensenyament superior.

En la trobada s'han recollit experiències sobre procediments d'avaluació d'agències, ús i interpretació dels estàndards europeus, elaboració d'informes d'avaluació i procediments per a la formació de nous avaluadors.

Els resultats del debat s'utilitzaran a les sessions de formació de l'ENQA per a nous avaluadors. Durant l'any 2009, l'ENQA preveu realitzar dues sessions: el 22 de maig a París i el 23 d'octubre a Brussel·les.

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008