42

Maig 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
24.04.2009

La Comissió Europea destaca la qualitat d'AQU Catalunya

El comissari d'Educació, Ján Figel, en les seves declaracions d'aquest dimecres a Brussel·les sobre l'aplicació de les reformes universitàries a l'Estat espanyol en el marc del Pla Bolonya, ha reconegut la solvència i la credibilitat d'AQU Catalunya com a membre del Registre Europeu per a l'Assegurament de la Qualitat, EQAR.

PDF Més informació

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipňsit legal B-5.686-2008