42

Maig 2009

  • Enviar
  • Subscriu-te
20.04.2009

Segona convocatòria de certificació de les titulacions del Pla pilot d'adaptació a l'EEES

Del 18 de maig al 19 de juny de 2009, ambdós inclosos, les universitats catalanes podran presentar a AQU Catalunya les sol·licituds de certificació de les titulacions que hagin implantat el procés d'adaptació a l'EEES.

Mitjançant la certificació es vol garantir la qualitat de les propostes de títols propis tenint en compte que s'han formulat adequadament i segons les recomanacions d'AQU Catalunya; permetre la incorporació al títol propi rebut pels estudiants d'una marca de qualitat vinculada a la correcta adaptació dels ensenyaments a l'Espai europeu; i reforçar la posició d'aquests ensenyaments en el marc de la universitat i de l'oferta acadèmica en general.

Document PDF PDF Resolució IUE/1007/2009, de 6 d'abril, per la qual s'obre la segona convocatòria de certificació de l'adaptació de les titulacions de les universitats del sistema universitari de Catalunya a l'EEES

ENQA EQAR ISO

Generalitat de Catalunya

Via Laietana, 28, 5a planta 08003 Barcelona. Tel.: +34 93 268 89 50

© 2009 AQU Catalunya – Dipòsit legal B-5.686-2008